දොර එම්බොසින් හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණාලය

  • door embossing machine

    දොර එම්බොසින් යන්ත්‍රය

    මෙම යන්ත්රය ප්රධාන වශයෙන් ලෝහ දොර එම්බොසින් සඳහා සුදුසු වේ. උපකරණවල හොඳ පද්ධති දෘඩතාව සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාව, ඉහළ ආයු කාලය සහ ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් ඇත. ෂීට් ලෝහ කොටස් සඳහා එම්බොසින් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දිනකට මාරුවීම් 3 ක් සපුරාලයි ..