සංයුක්ත හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණාලය

 • Composite SMC BMC hydraulic press

  සංයුක්ත SMC BMC හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණාලය

  අපගේ හයිඩ්‍රොලික් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය අච්චු ගැසීම සඳහා සුදුසු ය:
  SMC (ෂීට් මෝල්ඩින් සංයෝග) සංරචක
  BMC (තොග අච්චු සංයෝග) සංරචක
  RTM (දුම්මල හුවමාරු අච්චු) සංරචක
  සංරචක අවශ්‍යතා සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත පදනම්ව විවිධ පද්ධති භාවිතා වේ. ප්‍රති result ලය: හොඳම කොටස්වල ගුණාත්මකභාවය සහ උපරිම නිෂ්පාදන විශ්වසනීයත්වය - වැඩි ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ උපරිම tivity ලදායිතාව සඳහා.